Par Rīgas Uzņēmēju Biedrību

Rīgas Uzņēmēju biedrība dibināta uz Rīgas Biznesa kluba bāzes deviņdesmito gadu vidū. Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta 2001.gada 21.martā. Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2006.gada 29.martā.

RUB statūti!

Rīgas Uzņēmēju Biedrības mērķi

Pārstāvēt Rīgas pilsētas uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Rīgas pilsētas ekonomisko attīstību

Attīstība
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un izstrādāt un īstenot ar to saistītus projektus
Sadarbība
Veicināt Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona un ārvalstu uzņēmēju savstarpējo sadarbību
Pieredze
Veicināt informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Rīgas uzņēmējiem
Kontakti
Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt RUB atpazīstamību
Pasākumi
Iesasistīt uzņēmējus dalīties pieredzē dažādos pasākumos, kā arī iegūt jaunu pieredzi un kontaktus
Izaugsme
Veicināt uzņēmēju vieksmīgu izaugsmi vietējos un ārzemju tirgos

Pievienojies Rīgas Uzņēmēju Biedrībai

  • Veido biznesa kontaktus;
  • Saņem bezmaksas konsultācijas darba tiesībās un aizsardzībā;
  • Saņem jaunāko informāciju par plānotajiem grozījumiem normatīvajos aktos, politikas plānošanas dokumentos un jaunumiem par ES fondu projektiem.
  • Saņem no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām RUB funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju.
  • Piedaliess valsts un pašvaldību izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompetences ietvaros risini ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus.
  • Piedalies forumos, bezmaksas semināros un apmācībās.
  • Piedalies kopīgi rīkotajos sadraudzības pasākumos ar biedrībām, pašvaldībām un citām organizācijām.
  • Sadarbības iespējas ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Rīgas pašvaldību.
  • Ietekmē likumdošanas procesu sadarbībā ar LTRK un LDDK

RUB valde

Reinis Kaukulis
SIA "Kāgo"
valdes loceklis
Edīte Alksne
valdes priekšsēdētāja vietniece
Sigita Keiša
SIA "Kamelota"
valdes locekle
Laila Uzule
Mācību centrs "'Alfa"'
valdes locekle
Elvis Andersons
SIA "EcomBaltic"
valdes priekšsēdētājs

Vēlies kļūt par biedru?