TOGETHER. BUILDING THE FUTURE OF WORKER PARTICIPATION IN HEALTH SERVICE SECTOR

Projekta kopsavilkums

Cilvēki, kas strādā veselības aprūpes profesijās, nav pienācīgi sagatavoti izaicinājumiem piedalīties iestāžu lēmumu pieņemšanā, tomēr ar tiem spiesti saskarties. Lielākajai daļai no viņiem nav laika vai intereses piedalīties viņu iestāžu darbības administratīvā daļā. Daudzi zinātniskie pētījumi liecina, ka, jo vairāk cilvēku ir iesaistīti pārvaldībā darba vietā, jo lielāks viņu prieks par savu darbu un jo labāk viņi darīs, lai mainītos šajā situācijā darba ņēmēju pārstāvjiem jābūt aprīkotiem ar rīkiem un zināšanām, kas viņiem ļauj pielāgojiet savu darbu pārmaiņām nozarē.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt veselības aprūpes pakalpojumu nozares darbinieku iesaistīšanos uzņēmumu pārvaldībā savās darba vietās, nodrošinot darbinieku pārstāvjus ar prasmēm un rīkiem, kas ļauj viņiem darboties, lai veselības aprūpes nozares darbinieki zinātu, ka viņi var, viņiem ir tiesības, un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā savās darba vietās.

Projekta mērķi

  • palielinot veselības aprūpes nozarē strādājošo informētību par to, ka viņi spēj pieņemt lēmumus, kas skar viņu darbu;
  • uzlabot veselības aprūpes nozares darbinieku pieejamību informācijai par to, kā viņi var piedalīties savu darba devēju pieņemtajos lēmumos;
  • palielinot veselības aprūpes nozares darbinieku pārstāvju zināšanas par pieejamiem veidiem šīs nozares darbinieku aktīvai līdzdalībai vadības procesos viņu organizācijās, kas pielāgotas viņu darba īpašajiem apstākļiem;
  • palielinot metožu un instrumentu klāstu, ar kuru palīdzību veselības dienestu pārstāvji nozares darbinieki varēs efektīvāk mudināt viņus aktīvi piedalīties to iestāžu vadība, kurās tās strādā;
  • veselības aprūpes pakalpojumu nozares pārstāvju zināšanu vairošana par veidiem, metodēm un tiesībām; veselības aprūpes nozares darbinieku aktīva līdzdalība lēmumu pieņemšanā darba vietas.
  • to organizāciju vadītāju starptautiskās sadarbības stiprināšana, kuras pārstāv darba ņēmējus un darba devējus projekta valstīs pieaugošā darbinieka tvērumā iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos uzņēmumos, līdz projekta beigām.

Projekta dalībvalstis: Spānija, Itālija, Serbija, Ziemeļmaķedonija, Latvija

Projekta termiņš: 20 mēneši

Projekta mājas lapa: http://togetherinhealthsector.com/