Privātuma politika

Paziņojums par to, kā tiek aizsargāti personas dati

I. Ievads

Rīgas Uzņēmēju biedrība (turpmāk – Biedrība) ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu.

Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ir noteikta Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

II. Kāpēc mēs vācam, glabājam un apstrādājam datus par jums?

Jūsu dati tiek ievākti šādam mērķim:

  • lai individuāli pielāgotu jūsu piekļuvi mājaslapai;
  • lai Biedrība spētu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem;
  • lai analizētu kļūdas un uzlabotu mājaslapas darbību;
  • lai nodrošināt dažu Biedrības pakalpojumu saņemšanu (ja pakalpojumu saņemšanai ir nepieciešami fiziskās personas dati).

Datus izmantosim arī tam, lai sagatavotu anonīmu statistiku par šīs vietnes lietošanu.

Ievāktos personas datus apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajā regulā izklāstītajiem principiem.

Datus izmantos Biedrības darbinieki un tā darbuzņēmēji vienīgi iepriekšminētajiem mērķiem un pakalpojuma uzlabošanai.

III. Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi? (datu pārzinis)

Datu apstrādi pārzina Biedrība. Ja jums rodas jautājumi par jūsu e-pasta adreses un personas datu apstrādi, varat tos uzdot pa e-pastu: info@rub.lv

IV. Kādus personas datus mēs vācam?

  • lai personalizētu piekļuvi sistēmai (reģistrācija) un sniegtu informāciju: uzņēmums, e-pasta adrese, valsts, telefons, parole, vārds, uzvārds;
  • informācijas un palīdzības sniegšanai: uzņēmums, e-pasta adrese, valsts, telefons, parole, vārds, uzvārds, pati ziņa;
  • dati, kas tiek vākti saistībā ar kādas Biedrības pakalpojuma izmantošanu detalizētāk ir norādīti pie pieteikšanas attiecīgajam pakalpojumam.

V. Kam tiek izpausti jūsu dati?

Ievāktie dati tiks apstrādāti konfidenciāli, un tos izmantos vienīgi Biedrība.

Savāktie dati tiks glabāti Biedrības serverī, par kuru apkalpošanu ir atbildīga SIA “Webdev”, reģistrācijas numurs 40103593855.

Biedrība ne pie kādiem apstākļiem personas datus tīši nenodos tām trešajām personām, kas nodarbojas ar tiešo tirgvedību.

VI. Cik ilgi jūsu dati tiek glabāti?

Jūsu datus glabā ne ilgāk kā 5 gadus un pēc tam izdzēš, ja vien pieprasījums netiek vēl apstrādāts. Tādā gadījumā datus glabā līdz brīdim, kad pieprasījuma apstrāde ir pabeigta.

VII. Kā jūs varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to pareizību un vajadzības gadījumā tos labot?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt savu personas datu kopiju, lai pārbaudītu mūsu rīcībā esošās informācijas pareizību, to labotu vai atjauninātu. Ja visu jūsu pieprasījumu apstrāde ir pabeigta, jūs varat arī lūgt, lai jūsu personas datus pilnībā izdzēš.

Lūdzam rakstīt uz šo e-pasta adresi: info@rub.lv

VIII. Kā tiek novērsta informācijas ļaunprātīga izmantošana un nesankcionēta piekļuve?

Jūsu pieprasījums glabājas mūsu darbuzņēmēja serverī (SIA “Webdev”), tiek apstrādāts un var arī tikt pārsūtīts pa e-pastu speciālistam, kura pienākums ir atbildēt uz šo pieprasījumu.

Biedrības personālam, kam ir pieejami personas dati, tie ir jāaizsargā tā, kā norādīts šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību. Proti, viņi šo informāciju nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem, kā vien savu amata pienākumu veikšanai.

Datiem var piekļūt tikai noteiktais Biedrības personāls (valde), izmantojot lietotājvārdu un personīgo paroli.

IX. Pie kā vērsties ar jautājumiem un sūdzībām?

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos izdzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot, sazinieties ar datu pārzini.

Par šo datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis ir Biedrība. (E-pasts:info@rub.lv).

Atruna

Biedrība uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi Biedrības aktivitātēm un produktiem. Tiecamies uzturēt šo informāciju atjaunotu un precīzu. Ja tiek pamanītas kļūdas, mēs cenšamies tās labot. Tomēr Biedrība neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē pieejamo informāciju.

Šī informācija:

  • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
  • dažkārt satur hipersaites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Biedrības pārziņā un par kurām Biedrība neuzņemas atbildību;
  • dažās nodaļās ir pašu mājaslapā lietotāju veidota informācija, tātad šīs informācijas saturu Biedrība nav veidojusi un nav arī ietekmējusi.

Mūsu mērķis ir cik vien iespējams mazināt tehnisko kļūmju radītos pārtraukumus. Biedrība neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās, lietojot šo tīmekļa vietni vai jebkuras citas vietnes, uz kurām mūsu vietnē ir hipersaites.