Rights to Information, Consultation and Participation for Employees' Well-Being at Workplace (RECOPA)

Projekta kopsavilkums

Projektu uzsāk UFP kopā ar partneriem no Itālijas, Serbijas, Spānijas, Lietuvas, Portugāles un Latvijas. Projekta galvenā ideja ir uzlabot darba ņēmēju spējas aizstāvēt savu labklājību un piemērotus darba apstākļus, izmantojot informāciju, konsultācijas un līdzdalības mehānismus. Mūsdienu darba vide kļūst arvien saspringtāka un saspringtāka, depresija un citas psiholoģiskas problēmas ir ļoti izplatītas, īpaši, ja runa ir par Policijas sektoru.

Projekta mērķi

  • apkopot dažādu nozaru darba ņēmēju un darba devēju organizācijas, lai apspriestu darba ņēmēju veselības un labsajūtas apstākļus darba vietās un radīt draudzīgu pamatu sadarbībai starp darba ņēmēju un darba devēju;
  • dot iespēju gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem noskaidrot savas bažas un iesniegt tās starptautiska viedokļa apspriešanai, lai iepazītos ar savu redzējumu par problēmu risinājumiem;
  • identificēt un sniegt labākās prakses piemērus no katras no 7 dalībvalstu organizācijām/valstīm par darba ņēmēju līdzdalības nosacījumiem un konsultācijām ar vadītājiem un padomēm, diskutējot par darba vides politiku un uzņēmuma iekšējām pamatnostādnēm;
  • palielināt darba ņēmēju un darba devēju informētību par EK direktīvām par informāciju, konsultācijām un līdzdalību; nodrošināt sadarbības un atklātā lēmuma svarīgumu darba ņēmēju interešu neievērošana. Uzlabot dažādu nozaru darba ņēmēju zināšanas un praktiskās prasmes, lai aizstāvētu viņu tiesības, un lobē savas intereses ;
  • sniegt darba ņēmēju un darba devēju kopīgus secinājumus par darba ņēmēju apstākļiem par informēšanu, apspriedēm un līdzdalību;
  • nodot pozitīvas zināšanas no ES līmeņa ieinteresētajām personām, kas saistītas ar darba ņēmēju iesaistīšanos pieņemot lēmumus un pienācīgi īstenojot piekļuves tiesības informācijai un konsultācijām.

Projekta termiņš: 18 mēneši

Projekta mājaslapa: http://recopaproject.com/