Kontakti

Rīgas Uzņēmēju Biedrības rekvizīti
Uzņēmuma pilns nosaukums: “Rīgas Uzņēmēju biedrība”
Reģistrācijas numurs: 40008058732
Reģistrācijas apliecības numurs: Nr. B005971. 29.03.2006
Reģistrācijas datums: 21.03.2001
Bankas rekvizīti: SEB Banka, Rīdzenes fil.
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV21UNLA0050000260239

+371 29417886

info@rub.lv

Rāmuļu iela 4, Rīga