Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga pilnveidošana Latvijā

Projekta kopsavilkums

Projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” mērķis ir vietējā un reģionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga uzlabošana. Sociālā dialoga attīstība pašvaldību līmenī ir nozīmīgs faktors, lai nodrošinātu vienmērīgu reģionu un novadu attīstību Latvijā, jo darbinieku, darba devēju un pašvaldību institūciju veiksmīga sadarbība veicina prognozējamu uzņēmējdarbības vides attīstību, kas savukārt veicina reģionālās un pašvaldību infrastruktūras attīstību. Bez efektīva sociālā dialoga var rasties problēmas, kas saistītas ar partnerattiecībām, kuras samazina ilgtspējīgus ekonomiskos un sociālos ieguvumus. Labāka daudzpartiju sociālā dialoga pozitīvie aspekti var nodrošināt ekonomisko labklājību, labāku rūpniecības un sociālās attiecības. Tā iesaista sabiedrību un nodrošina, ka valdības politika ir iekļaujoša un atbilst saņēmēju vajadzībām. Sociālais dialogs ietver informācijas apmaiņu, konsultācijas, sarunas, kopīgu lēmumu pieņemšanu, un Latvijas sociālajiem partneriem ir jāstrādā pie iepriekš minētajiem jautājumiem. Labāks sociālais dialogs var novērst konfliktus un radīt sociālo mieru, lai atrisinātu svarīgus ekonomiskus un sociālus jautājumus. Turklāt tas var sniegt politikas veidotājiem informāciju, kas nepieciešama efektīvākas politikas izstrādei. Svarīgi, ka Norvēģijai ir spēcīgas trīspusējā sociālā dialoga tradīcijas un laba pieredze darba ņēmēju, darba devēju un valdības pārstāvju apvienošanā, kas nodrošina labākas darba attiecības.

Projekta mērķi

Šī projekta mērķis ir izveidot labāku sociālo dialogu starp vietējām un reģionālajām ieinteresētajām personām Latvijā un pārnest labākās norvēģu trīspusējā sociālā dialoga tradīcijas.

Lai uzlabotu trīspusējo sociālo dialogu, projektam ir šādi mērķi:

 • Stiprināt trīspusējo sociālo dialogu un sadarbību Latvijā, nododot norvēģu labāko praksi,
 • Palielināt sociālo partneru spējas iesaistīties trīspusējā sociālajā dialogā, kas uzlabos darba attiecības un ekonomisko labklājību,
 • Izveidot sociālā dialoga struktūras un sociālo partneru tīklu, kas parakstīs nolīgumus par sadarbību abpusēji izdevīgām darbībai,
 • Nodot norvēģu labāko sociālā dialoga praksi Latvijas interesentiem un ekspertiem, kuri pēc tam vadīs valsts līmeņa seminārus un vairos sociālo partneru izpratni,
 • Izveidot augstāku uzticības līmeni starp sociālajiem partneriem, tostarp valdību, kas nodrošinās labāku, pielāgotu valsts un vietējo politiku.
 • Izveidot jaunas sadarbības komitejas starpnozaru jomās, izmantojot jaunu platformu trīspusējam sociālajam dialogam.
 • Izveidot spēcīgas divpusējas un trīspusējas konsultācijas un iesaistīt vietējās un reģionālās ieinteresētās personas.

Projekta aktivitātes

Projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” galvenās aktivitātes:

 • Atklāšanas pasākums – projekta uzsākšana, projekta aktivitāšu plānošana, fonda palīdzības izcelšana, uzsvēršana par divpusējo sadarbību un Norvēģijas pieredzes nodošanas Latvijai nozīme.
 • Sociālā dialoga diena Rīgā – Izstāde – Otrā komunikācijas aktivitāte – Iepazīstināšana ar trīspusējā sociālā dialoga sasniegumiem un izaicinājumiem vietējā un reģionālā līmenī Latvijā.
 • Ziņojuma “Vietējais un reģionālais trīspusējais sociālais dialogs Latvijā: problēmas un iespējas” sagatavošana. Kā norvēģu praksi Latvijā var īstenot, kādi ir izaicinājumi un iespējas šajā sakarā vietējā un reģionālā līmenī.
 • Nacionālie semināri Latvijā – šīs sanāksmes būs turpinājums iepriekšējiem projekta notikumiem, kuru laikā sociālie partneri jau pārrunājuši un dalījušies ar idejām par norvēģu labākās prakses ieviešanu Latvijas realitātē. Šie semināri būs vairāk vērsti uz katra sociālā partnera lomu (ar vietējā sociālā dialoga partneru lielāku iesaistīšanos) un uzsvērs vietējo un reģionālo sociālo partneru lomu dažādos Latvijas reģionos.
 • Noslēguma pasākumā, kas ir trešais informatīvais pasākums, iepazīstinot ar projekta rezultātiem, iepazīstinot ar pamatnostādnēm sociālā dialoga uzlabošanai, sadarbības efektivitātei, kolektīvajām darbībām, sociālo partneru vidū, iepazīstinot ar progresu, īstenojot Norvēģijas labāko praksi Latvijā, un turpmākajiem sociālā dialoga uzlabošanas plāniem.

Projekta mājas lapa: http://socialdialogueinlatvia.com/

Partneri