NVA projekts “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

Jauniešu Garantija


NVA projekts Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

Sākot ar 2017.gada maiju, RUB piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā Jauniešu garantiju pasākumā Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā ar mērķi sniegt atbalstu jauniešu darbam sabiedrības labā, kas veicina biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.
Projekta ietvaros RUB ir izveidoja un realizēja 2 prakses vietas jauniešiem – komercdarbības speciālists un biroja administrators. Prakses ilgums ir 6 mēneši un praktikanti šajā periodā saņem ikmēneša stipendiju 90 euro apmērā.
Plašāka informācija par projektu: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=548&txt=4626