ESF projekts “Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību kapacitātes stiprināšana un prasmju pilnveide sadarbības attīstīšanai”

ESF projekta “Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību kapacitātes stiprināšana un prasmju pilnveide sadarbības attīstīšanai” noslēguma seminārs 31.07.2012.

Šodien 31.jūlijā plkst. 14.00, Mārupes novada domes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē notika JUB vadītā projekta noslēguma pasākums.Pasākuma pirmajā daļā tika sniegts vispārējs pārskats par  ES apguves iespējām, kurā Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra  vecākā speciāliste Andra Rosicka  informēja par uzņēmēju iespējām piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu.Jāteic, ka par struktūrfondiem kā tādiem zina katrs, taču konkrētas iespējas bieži var palikt neapzinātas, tāpēc prezentācija bija noderīga.Pieredzē ESF apgūšanā realizējot konfederācijas projektu  dalījās LDDK biedru attiecību vadītāja Edīte Alksne, kuras tiešajos pienākumos ietilpst Rīgas reģiona darba devēju apvienību konsultēšana un atbalstīšana

Trīspusējā sadarbības līguma- memoranda – parakstīšana (no kreisās):

Pauls Niedra, biedrības Mārupes Uzņēmēji padomes priekšsēdētājs

Emma Moora, Rīgas Uzņēmēju biedrības padomes priekšsēdētāja

Māris Dzenītis, Jūrmalas Uzņēmēju biedrības prezidents

Pieredzes apmaiņas brauciens ESF projekta “Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību kapacitātes stiprināšana un prasmju pilnveide sadarbības attīstīšanai” ietvaros

27.07.2012

Jūrmalas uzņēmēju biedrības (JUB) organizētā ESF projekta „Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību kapacitātes stiprināšana un prasmju pilnveide sadarbības attīstīšanai” ietvaros Jūrmalas, Mārupes un Rīgas uzņēmēji, kā arī Jūrmalas domes pārstāvji pirms nedēļas apmeklēja Lietuvu pieredzes apmaiņas vizītē pie Klaipēdas pilsētas pašvaldības un biznesa pārstāvjiem.

Pieredzes apmaiņas vizīte tika organizēta sadarbībā ar Lietuvas Biznesa darba devēju konfederāciju un Klaipēdas pilsētas pašvaldību.

Tā kā vizītes mērķis ir veicināt izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem un iespējām iesaistīties politikas plānošanā, tad pasākuma oficiālajā daļā uzņēmēju biedrību un Darba devēju konfederāciju pārstāvji gan no Latvijas, gan Lietuvas pusēm īsumā iepazīstināja ar savu darbību un sadarbības pieredzi ar valsts un pašvaldību iestādēm, veiksmēm un neveiksmēm šai jomā. Kā noskaidrojās, problēmas abu valstu uzņēmējiem ir visai līdzīgas. Tikšanās neformālajā daļā sarunas turpinājās, iespējams, tās kļūs par aizsākumu kādai veiksmīgai sadarbībai.

Otrajā semināra dienā uzņēmēji iepazinās ar vienu no Lietuvas lielākajām alus darītavām „Švyturys” („Bāka”), tās vēsturi un darbu. Trešdaļu produkcijas „Švyturys” eksportē uz 27 valstīm, taču ir alus šķirnes, kuras var nopirkt tikai Lietuvā, piemēram, „Memelbrau”. Kā īpašu tirgus daļu uzņēmuma pārstāvji izcēla lietuviešus ārzemēs.

Pa ceļam uz jahtu ostu brauciena dalībnieki apskatīja nelielo Klaipēdas vecpilsētu, iegriežoties arī pilsētas tūrisma informācijas centrā, kas ir pašvaldības uzņēmums.

Jahtu osta ir nesen rekonstruēta un var uzņemt līdz 70 jahtām un kuģīšiem ar iegrimi līdz 2 m, platumā līdz 6 m un garumā līdz 25 m. Ostas apmeklējums bija īpaši interesants Jūrmalas pārstāvjiem, jo arī Lielupē tiek plānots veidot šādu ostu.

Guna Vilnīte (“Jūrmalas Nedēļa”)

NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšana ESF projekta “Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību kapacitātes stiprināšana un prasmju pilnveide sadarbības attīstīšanai” ietvaros.

15.06.2012.

Vakar Jūrmalas Uzņēmēju biedrība un ESF projekta partneri – Rīgas un Mārupes uzņēmēju biedrību pārstāvji parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu!