EK projekts “Dismiss – DIgital Single Market Influence on Strong and Sustainable employee involvement¨

EK projekts “Dismiss – DIgital Single Market Influence on Strong and Sustainable employee involvement¨

Vienotais digitālais tirgus galvenokārt pastāv, lai novērstu valsts ietvara šķēršļus tiešsaistes darījumiem. Tas ir balstīts uz koncepciju par kopējo tirgu, kas paredzēts, lai novērstu jebkādus tirdzniecības šķēršļus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ar mērķi palielināt ekonomisko labklājību un veicināt arvien ciešāku savienību starp Eiropas tautām. Kā nākamais solis seko attīstīta iekšējā tirgus koncepcija, ko definē kā telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla aprite.
Projekta realizācija ir balstīta uz konsultācijām, darba ņēmēju un darba devēju sadarbību, līdzdalību un iesaistīšanos.

Projekta mērķis – ilgtspējīga darba ņēmēju iesaiste un ietekme vienotā Eiropas digitālajā tirgū.

Projekta līderis – Lietuvas arodbiedrību konfederācija (Lietuvos profesiniu sajungu konfederacija).

Projektā piedalās darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji no 6 valstīm (Maķedonija, Latvija, Polija, Serbija, Slovākija, Spānija), un tā realizācijai laika posmā no 2017.gada marta līdz 2018.gada februārim paredzētas šādas aktivitātes – konferences, lekcijas, konsultācijas. Konferenču kopsavilkums un sagatavoto stratēģiju piedāvājums kā projekta rezultāts tiks apkopots, prezentēts Eiropas Komisijas pārstāvjiem un izdots publikācijas formātā.