Partneri

Turība Business HUB

Viens no Biznesa augstskolas Turība mērķiem ir sniegt studentiem un absolventiem iespējas viņu biznesa ideju realizēšanai. Kopš 2006. gada augstskolā darbojas Biznesa inkubators (no 2016. gada 1. jūlija Turība Business HUB), kurā ir viss nepieciešamais, lai nonāktu no idejas līdz pat veiksmīgai biznesa attīstībai.

 


Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.

LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē.

 


Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

LDDK pārstāv 68 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, kas kopumā apvieno vairāk kā 5000 uzņēmumus, kā arī nozaru līderus – atsevišķus uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieki.Kopumā LDDK biedri Latvijā nodarbina 37% darba ņēmēju.

 


Starptautiskais Forumu Konsorcijs

Starptautiskais Forumu Konsorcijs (SFK) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķi ir stimulēt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu Latvijā, vienot Latvijas uzņēmējus un veicināt viņu sekmīgu darbību starptautiskajos tirgos.

SFK organizē iknedēļas darījumu cilvēku saietus, kuros uzņēmēji (arī no ārvalstīm) iepazīstas, savstarpēji apmainās ar pieredzi, noklausās izglītojošas prezentācijas, iegūst jaunus biznesa kontaktus, informāciju un biznesu veicinošas iespējas (bezmaksas konsultācijas, jaunas biznesa idejas, investori u.tml.). SFK palīdz uzņēmējiem izmantot esošos kontaktus ar Latvijas un ārvalstu valdību pārstāvjiem un vēstniecībām, tirdzniecības un rūpniecības kamerām, ārvalstu kopienām, pašvaldību vadītājiem, komersantiem un meklēt jaunas alternatīvas viņu darbības veicināšanai starptautiskajos tirgos, organizējot starptautiskos biznesa forumus, u.c.pasākumus.

 


 IMVU Forums – Mazā biznesa diena

Iniciatīva ”Atbalsti mazo biznesu” aizsākās 2012.gada rudenī. Mazā biznesa pārstāvji Kristaps Banga un Elīna Egle iepazinās ar ASV pieredzi uzņēmējdarbības gara stiprināšanā mazā biznesa sestdienas (Small Business Saturday) ietvaros. Apzinot domubiedrus sociālajā tīklā Facebook, viņi guva apliecinājumu, ka arī Latvijā mazā biznesa atbalstam noderētu īpaša diena. Izveidota biedrība ”Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums”, kas uzņēmās iniciatīvas ”Atbalsti mazo biznesu!” ietvaros.

 


Biedrība „RigaCoach” – profesionālu kouču apvienība, kas rada vidi iedvesmai un meistarībai.Vietne- http://www.rigacoach.lv ir viens no atbalstošās vides elementiem – vieta, kur klientiem iepazīt koučingu un izvēlēties sev vispiemērotāko kouču.

 


LATVIJAS ĀZIJAS TIRDZNIECĪBAS PALĀTA

Vēlamies stādīt priekšā mūsu nevalstisko un nekomerciālo organizāciju – “Latvijas Āzijas tirdzniecības palātu” (LACC), kas atrodas Rīgā, Latvijā. Mūsu palātas galvenais darbības mērķis ir atbalsīt investīciju, kultūras un abpusējas tirdzniecības veicināšanu starp Latviju un Āzijas valstīm. Latvijas Āzijas Tirdzniecības palāta organizē pasākumus un biznesa seminārus, kuros uzņēmēji no abiem reģioniem var brīvi dibināt kontaktus turpmākai veiksmīgai sadarbībai. LACC nodrošina atbalstu abu reģionu uzņēmumu nākotnes sadarbībai  un jaunu iespēju atklāšanai eksportā, importā, kopuzņēmumu veidošanā, tehnoloģiju apmaiņā, preču izplatīšanā un tirdzniecības dialoga veicināšanā.


RUB ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar citām reģionālajām biedrībām, kā piemēram, biedrību “Mārupes Uzņēmēji“, Ķekavas Uzņēmēju konsultatīvā padome, Jelgavas Tirgotāju un ražotāju asociācija. Uzņēmēji organizē kopīgus pasākumus, veido kontaktus un jaunus sadarbības projektus.